BAKGRUND

 Oskar Arnorsson Terapeut och föreläsare inom vård och rehabilitering av kemiskt beroende och/eller traumatiserate människor.

 

oskar@efonix.se

Utbildning - Arbete - Erfarenheter och Project

Grundaren till EFÖNIX  är Oskar Arnorsson och har han arbetat inom vård av missbruk och utbildning av behandlingspersonal i Sverige över 25 år. Samtidigt utbildade han terapeuter för att arbeta som 12.stegs terapeuter, assistenter, behandlingsassistenter och HVB personal inom både ungdoms- och vuxenvården i Sverige.

Oskar avslutade sin utbildning som Alkohol- och Drogterapeut inom 12.stegs program hos Von Skandinavisk Behandling i Reykjavik året 1988. Paralellt med den utbildning och arbete, utbildade han sig till Gestalt terapeut, TA och KBT terapeut/psykoterapeut (CBT, delvis i Reykjavik Island och delvis i Uppsala i Sverige.

Senare blev han facinerad i ACT Program, men som andra rehabiliteringsmetoder tar det lång tid att accepteras inom vården.   

Samma år började han som terapeut på Velbasta avgiftning och motiveringhem samt återfallsbehandling i Färöarna. Efter sju månaders arbete flyttade han med hela sin familj till Sverige.

Nästan direkt efter sin ankomst började han jobba på Lindalens Behandlingshem och var konsult åt olika behandlingshem samtidigt som han arbetade där.

Året 1992 startade han sitt första halvvägshus, Åvik Halvvägshus i Hudiksvall, i egen regi, under namnet Åviksvillan.

Han fortsatte med utbildningar, föreläsningar och behandlingar och fick överraskande bra resultat av sina behandlingar.   

Oskar var lärare deltid på FUN, Fria Universitetet Norden i tio år och hoppade in även i behandlingsarbetet på Korpbergets Behandlingshem när det behövdes.

Oskar blev sedan terapeut för FAS1 på Solgläntans Ungdomshem i några år tills mycket allvarlig olycka i hans familj sätte stopp för allt arbete under några år. 

Förutom detta startade Oskar Familjegruppen i Hudiksvall, detta pågick under 3,5 år, projektet var öppet för alla anhöriga till missbrukare och var den helt gratis.

De senaste sex åren har han nästan enbart ägnat sig åt utbildning och träning av personal, samt forskning av olika metoder inom behandlingsarbete i Thailand, Island, Holland och i Spanien.

Emellanåt åkte han med klienter utomlands för behandling i ett behandlingshem som han själv byggt där och äger idag.

Han åkte med klienter från företag i Skandinavien till Island, Holland, Spanien och Thailand. Flertalet av klienterna har det gemensamt att de har fått enskilda behandlingar i hemlandet, som Danmark, Sverige och Island, då alla andra behandlings försök varit förgäves.

Han har varit anlitad av internationella företag i alkohol- och drogfrågor och gjort vårdplaner för företagspersonal i Island, Danmark och Sverige samt för privatpersoner runt om i Skandinavien.

Svenska "Ramavtalen" Lagen om Offentlig Upphandling har aldrig varit acceperat av Oskar för att de krockar med klientens rättighet att välja sin egen vård själv, som lagen säger till om.    

Anställda inom företag på Island och Danmark sökte Oskar på grund av hans snabbhet av lösningar på problematik som fungerat.

EFÖNIX är fortsättningen på hans tidigare arbete inom utveckling av vårdmetoder och effektiva vård & rehabprogram. Just nu arbetar han på HVB hem för flyktningar och asylsökande i Sverige samt små HVB kurser för behandlingspersonal.