Utbildningar i Sverige

 

Utbildning av HVB personal

"Utbildning är den information som studeras tillsammans med handledare och utbildnings terapeut".

Antal i Utbildninggrupp varierar från 3 och högst 7 personer i en och samma grupp.

Utbildningsmaterial ingår, men inte böcker, externa kurser eller andra event som skulle rekommenderas eller eleven är intriserat att delta i.

Varje elev skall under utbildnings tiden, söka arbete / praktik inom godkänd vård verksamhet under utbildningstiden.

 

 

 Utbildningar - Kurser - Rådgivning - SKRIV UT HÄR:

 

Detta är en utbildning /kurs för dig som vill arbeta antingen med förebyggande vård och/eller i behandling med ungdomar eller unga / vuxna och äldre på olika HVB hem oavsett målgrupp eller inriktning.

Läroplan:

Här ger vi dig lärdom om den problematik som klienter med olika problematik på olika HVB hem brottas med, sett ur individ, familj och samhällets perspektiv. Med evidensbaserade behandlingsmetoder lär vi ut hur man arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

Mål i undervisningen:

Information om behandlingsmetoder i arbetet med ungdomar, unga / vuxna och äldre. Lärdom om arbete med klienter på institutioner, skolor, öppenvård och sluten vård. Kunskap till din egna personliga erfarenheten och hur du använder den inom vården.

 

Utbildnings- / Kursplatser:

Enligt överenskommelse med kursdeltagare och/eller uppdragsgivare.

Kursinnehåll:

Socialtjänst/lagstiftning runt om i världen. Genus och mångfaldsperspektiv. Institutioner och öppenvård. Risk och skyddsfaktorer. Dynamiska Grupprocesser. Nätverksarbete med familjer. Olika behandlings och pedagogiska metoder. Praktik på godkända HVB i Sverige, och för Behandlingsassistenter, ACT terapeuter, Beroende & Krimterapeuter. 

 

Ungdomens matchning:

- Droger/missbruk och beroende - Neuropsykiatriska diagnoser - Sociala nätverket

- Utvecklingspsykologi - Lösningsfokuserat förhållningssätt - 

 

Exempel på kurslitteratur beroende på inriktning:

"MI - motiverande samtal: Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete" (Barbro Holm-Ivarsson, Gothia).

"Jaget och missbrukaren" (Craig Nakken, Proprius).

"Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem" (Green, Ross W & Silvia Klenz-Jönsson).

"Kriminalitet som livsstil" (Gunnar Bergström, Johansson & Skytte)

"Kirre" (Gunilla Wahlström, Runar förlag).

"Barn med överlappande diagnoser" (Martin L.Kutscher, Natur & Kultur)

"KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi." (Anna Kåver)

 

Exempel på Utbildnings Teman

  • Sekretesslagen och arbetsrutiner
  • BBiC och tanken bakom regelverket
  • Journalföring och dokumentation
  • Etik & Moral på arbetsplatsen
  • Trötthet & Utbrändhet - förebyggande åtgärder
  • Asylprocessen och emotionella konsekvenser i dagliga livet 
  • Arbetsstruktur inom vård almännt ... 

Utbildningens längd

Kursens längd är allt från  3 månader till 1 år, med träffar, arbetspraktik, externa kurser, både i grupp och individuellt. Alltid inräknad 12 delar, oavsett längd på utbildning (två terminer).

Studiestarten är individuell och detta gäller även arbetspraktiken.

Schema över kursen sätts upp i samråd med student och kursledare.

Kurslitteraturen och arbetspraktik kombineras för att få ett holistiskt synsätt på arbetet som behandlingsassistent samt lära sig använda den egna livserfarenheten på positivt sett.

 

Priset för utbildningen enl. överenskommelse beroende på antal personer.