REHAB PROJEKT

                                                      

Oskar Arnorson Vårdplanering

Oskar är känd för sitt sökande och studerande av alternativa medoder inom vård av drogberoende.

Det betyder inte att uteslutning av vanliga läkemedel.

Läkare och ibland en psykiater medicinerar i akutsituation i början av nedtrappning och sedan tar alternativa metoder som Vitamin Program över om allt går som planerad.

Oskar har otaliga exempel av riktigt bra resultat hos människor som  tidigare prövat alla tänkbara vårdmetoder, men utan resultat. 

Oskar har föreläst om både vanlig beroendebehandling och trauma-terapi runt om i Skandinavien sedan 1988 och gör fortfarande.

 

Rehab mot kemiskt beroende/trauma och uppföljning

Detta projekt bygger på EFÖNIX Rehab Program och Vitamin Program. Det bygger på två viktiga beståndsdelar.

För kemiskt beroende människor använder vi Dr. Peter Breggin Psykiater argument om hur man hanterar rehabilitering av missbrukare. Den senare delen är Vitamin Program som bygger på håranalys som används som uppföljning. Resultaten talar för sig själv.  

Exempel är psykofarmaka för en kemiskt beroende människa ofta mycket giftigare en alla kända droger i missbrukskretsar. Missbrukare som varit i kontakt med psykvården minskar sina möjligheter att tillfriskna på grund av ofta onödig och felaktig medicinering.

Detta går oftast att rätta till med EFONIX PROGRAM, men inte alltid. Det finns starka emotionella störningar som leder till psykiatriska diagnoser och då finns risk för felbehandling.

De läkare som EFONIX har för förtroende för, har special kunskap om toxikologi och biverkningar av alla sorters droger, lagliga som olagliga.  

Håranlys beskriver exakt vilka mineraler, salter & vitaminer brister i kroppen. "Ibland kan det vara vitaminer och mineraler du aldrig hört pratas om!" säger Oskar.

Enormt bra resultat runt om i Skandinavien och runt om i Europa med klienter, mest opiatberoende, svår depression och panikångest behandling. 

Många människor  har varit otaliga gånger i någon form vård, men utan förväntat resultat. Där är opiatberoende människor högst på listan över "misslyckad behandling" av kemiskt beroende människor och det är INTE alltid klientens fel. 

Otaliga exempel finns som inte kommer att bli listade här.  

Ibland är det på grund av brist på "holistiskt" tänkande när det gäller klientens fysiska behov, och vi arbetar utifrån "Icke diagnos" metoder och därför uppnår vi bättre resultat. Respekt för klienten väger ofta tyngre en terapeutens kunskap och det vet vi på EFÖNIX.

För en bra uppföljning har vi tillgång till stort nätverk av  professionella behandlare i många delar av landet och det är en av hemligheten bakom bra resultat.

Vi uppmuntrar klienter att göra en egen bedömning av sin tillfrisknande utveckling och tveka inte att att göra snabba förändringar på egna vårdplanen vid öppenbart behov, ofta i samråd med sin familj.

Målsättningen för alla klienter är alltid att känna sig som mest fri från kemikalier, negativa system (miljö) och negativa relationer till vad som helst. 

 

oskar@efonix.se